آمار

آزمون مک نمار در SPSS

دانلود آزمون مک نمار در SPSS،
در قالب pdf و در 3 صفحه، شامل:

توضیح آزمون مک نمار
آزمون مک نمار در SPSS

دانلود فایل

دانلود فایل”آزمون مک نمار در SPSS”